Chuyển động số 145 : Sinh viên chế tạo thành công máy in 3D

Tại Việt Nam, công nghệ in 3D còn khá mới mẻ bởi công nghệ này phức tạp và chi phí khá cao với đa số các doanh nghiệp và trường học. Thế nhưng mới đây công nghệ in 3D đã xuất hiện ở Việt Nam với giá rất thấp. Chuyện... (23/09/2014)