Đêm nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui

Tối ngày 24-04-2015 tại nhà văn hóa thanh niên Tp HCM đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình do thành đoàn TpHCM tổ chức với mong muốn tái... (25/04/2015)