Mang Tết đến cho học sinh nghèo

Câu chuyện đậm nghĩa tình của Hội Từ thiện Cà phê Suối Mơ ở thành phố Vĩnh Long trong việc chia sẻ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (10/02/2016)