Chuyển động số 189 : Nỗ lực xây dựng mô hình các thành phố thông minh tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, các khái niệm thành phố thông minh hay chính phủ điện tử dần trở nên quen thuộc với người dân, và trở thành xu hướng tại nhiều thành phố lớn trên thế giới cũng như ở Việt Nam. (28/07/2015)