Một nhà sư cứu hàng trăm người bị rắn cắn

Thời gian qua, phương pháp trị rắn cắn của nhà sư Chau Kim Sa, chùa Phnom Pi Lơ ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã cứu sống hàng trăm người. Bởi thế mà từ lâu nhà sư này được ví như thần y trị rắn cắn nổi... (03/07/2015)