Tỏi cô đơn Lý Sơn lên giá gần 2 triệu đồng/kg

Giá mỗi kg tỏi cô đơn ở Lý Sơn, tức tỏi chỉ có 1 tép, được người trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn bán trực tiếp khi đã phơi khô giao động từ 1 triệu 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng/kg. (30/01/2015)