Diễn viên Hiền Mai trải lòng với bệnh nhân nghèo Quảng Nam

Lần thứ hai tham gia chương trình Bếp yêu thương, diễn viên xinh đẹp Hiền Mai đã bộc bạch nhiều cảm xúc khi đến với góc bếp của những bệnh nhân dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam. Hiền Mai đã có một cuộc vận động thành công vượt qua... (22/10/2014)