Khi “Câu chuyện hòa bình” kể bằng giai điệu trẻ

Xuất phát từ trăn trở của ba thế hệ người Việt trong một dịp ngồi cùng nhau đã nảy ra ý tưởng xây dựng một thương hiệu âm nhạc chất lượng cao phục vụ cộng đồng, phục vụ giới trẻ mang tên “Tuổi Trẻ Việt Nam”. (29/08/2014)