TAG: cứ 7 chuyến bay thì sẽ có 1 chuyến bị chậm hoặc hủy