Video: Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn lại 'Personal Pronouns' đại từ nhân xưng

Học đường 27/03/2020 18:48

TTO - Đại từ là một trong những phần ngữ pháp rất hay sử dụng trong khi học tiếng Anh. Personal Pronouns là những đại từ chỉ người, nhóm người hoặc vật. Khi sử dụng, bạn phải phân biệt đại từ đó thành số ít hoặc số nhiều. Ví dụ: we, they, she, he, it

BÁO TUỔI TRẺ

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Video: Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn lại 'Personal Pronouns' đại từ nhân xưng

  Học đường 27/03/2020 18:48

  TTO - Đại từ là một trong những phần ngữ pháp rất hay sử dụng trong khi học tiếng Anh. Personal Pronouns là những đại từ chỉ người, nhóm người hoặc vật. Khi sử dụng, bạn phải phân biệt đại từ đó thành số ít hoặc số nhiều. Ví dụ: we, they, she, he, it

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào