Video: Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm thế nào để phân biệt 'Quần thể tự thụ phấn'

Học đường 10/04/2020 19:00

TTO - Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng giảm dần tỉ lệ thể dị hợp, tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp

Tuổi Trẻ Online

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Video: Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm thế nào để phân biệt 'Quần thể tự thụ phấn'

  Học đường 10/04/2020 19:00

  TTO - Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng giảm dần tỉ lệ thể dị hợp, tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào