Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thủ Đức đưa vào hoạt động

Bạn có biết 10/06/2020 18:20

Sáng ngày 10-06, hệ thống Trung tâm Tiêm chủng dành cho Trẻ em và Người lớn VNVC đã đưa vào hoạt động trung tâm chích ngừa thứ 6 tại TP.HCM, cũng là trung tâm thứ 26 trên cả nước, hoạt động tại quận cao ốc Moonlight Residences (quận Thủ Đức).

MINH HUỲNH – VĂN BÌNH – QUỐC HUY – MAI HUYỀN

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thủ Đức đưa vào hoạt động

  Bạn có biết 10/06/2020 18:20

  Sáng ngày 10-06, hệ thống Trung tâm Tiêm chủng dành cho Trẻ em và Người lớn VNVC đã đưa vào hoạt động trung tâm chích ngừa thứ 6 tại TP.HCM, cũng là trung tâm thứ 26 trên cả nước, hoạt động tại quận cao ốc Moonlight Residences (quận Thủ Đức).

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào