TAG: TP.HCM mời gọi F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch