Bình Luận (1)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
  • de tao thanh 09:40 31-01-2012

    Chào chú Dũng, cái ấm Cung Xuân là ấm cổ rất quý, nhưng có phải là ấm thật không?. Tôi sưu tầm rất nhiều ấm Tử Sa, và tôi cũng có một cái ấm Cung Xuân như chú, chỉ có điều tôi mua ở Việt Nam giá có 600.000 đồng thôi, và đó là ấm nhái, còn ấm Cung Xuân thật theo tôi được biết hiện nay trên thế giới chỉ có 2 cái duy nhất ở tại Hong Kong. Bởi vì nghệ nhân Cung Xuân làm ấm không lâu cho nên các tác phẩm của ông được lưu truyền rất ít.