Tin mới 13/06/2018

Xử lý 3 trường hợp đào ao nuôi thủy sản nhưng lại bán đất mặt ruộng

Đăng ký với chính quyền xin phép đào ao nuôi thủy sản trên diện tích chừng mực nhưng 3 hộ dân ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tinhr Đồng Tháp lại đào và bán lớp đất mặt ruộng cho các cơ sở làm lò gạch.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi