Tin mới 13/08/2017

Săn chuột đồng mùa nước nổi

Con nước tràn đồng cũng là lúc các tay săn chuột hoạt động. Đây không chỉ là thú vui, mà còn cho nguồn thu nhập khấm khá cho những người đi săn. Trung bình mỗi ngày người đi săn có thể bắt từ 4 – 5 kg chuột đồng, thu nhập từ 150.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi