Tin mới 19/06/2017

Thành lập Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về trẻ em. Ủy ban này có nhiệm vụ giúp Chính phủ, nghiên cứu, chỉ đạo để giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện quyền trẻ em.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi