Tin mới 21/04/2017

Trên 106ha cá tra treo ao

Mô hình nuôi cá tra thịt và cá tra ở Đồng Tháp vài năm trở lại đây gặp khó khăn do giá cá sụt gảm, con giống bị thoái hóa, hộ nuôi hết nguồn lực đầu tư, hoạt động tiêu thụ với doanh nghiệp chế biến khó khăn, nên hiện đã có trên 106ha nuôi cá tra bị treo ao.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi