Những người đồng hành

Nếu như chương trình học bổng Tiếp sức đến trường được dư luận đánh giá là một cuộc dân vận lớn trên lĩnh vực giáo dục để khơi nguồn nhân lực từ lớp trí thức trẻ thì những người đồng hành cùng chương trình tự đánh giá đó là một cuộc hội ngộ của tâm và duyên


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi