Khơi nguồn nhân lực ở vùng đất chín rồng

Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình học bổng Tiếp sức đến trường, ĐBSCL là một trong những khu vực có số lượng học bổng lớn nhất trong cả nước. Chỉ riêng năm 2017, nếu tính luôn cả 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre được tách ra trao riêng thì khu vực DBSCL có đến hơn 350 suất học bổng được trao


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi