Vượt qua ngịch cảnh để đến với giảng đường

Câu chuyện nhiều cảm xúc về hai tân sinh viên nghèo ở Phú Yên và Khánh Hòa đã vượt qua ngịch cảnh để đến với giảng đường đại học


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi