15 năm ấy biết bao nhiêu tình

15 năm qua, nghĩa tình Quảng Trị vẫn luôn keo sơn, gắn bó với sự chia sẻ vô cùng cần thiết và nhiều ý nghĩa với những tân sinh viên nghèo khó của quê nhà. Số lượng học bổng mỗi năm đều tăng. Giá trị của từng suất học bổng cũng từng bước được cải thiện.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi