Khai mạc Hội thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 9, năm 2017-phần 2

Hội thi nhằm tuyên truyền, giới thiệu và giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên học sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TPHCM, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Cuộc thi do Thành Đoàn TPHCM tổ chức


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi