Tiếp sức nhà nông 2021: Hỗ trợ kỹ thuật cùng nông dân chăn nuôi hiệu quả

Bạn có biết 10/03/2022 10:00

Chương trình "Tiếp sức nhà nông" không chỉ giúp vốn mà còn giúp nông dân sử dụng đồng vốn hiệu quả. Một trong những giải pháp thiết thực là cung cấp kiến thức về chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi cho nông dân.

HOÀNG NGUYỄN - MẬU TRƯỜNG - DIỄM HƯỜNG - TRINH TRÀ

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Tiếp sức nhà nông 2021: Hỗ trợ kỹ thuật cùng nông dân chăn nuôi hiệu quả

  Bạn có biết 10/03/2022 10:00

  Chương trình "Tiếp sức nhà nông" không chỉ giúp vốn mà còn giúp nông dân sử dụng đồng vốn hiệu quả. Một trong những giải pháp thiết thực là cung cấp kiến thức về chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi cho nông dân.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào