Thiếu liên kết, rau an toàn khó tìm đầu ra

Tin nóng 08/04/2018 06:00

Tốn nhiều công chăm sóc, tuân thủ đầy đủ các qui trình sản xuất rau sạch, rau an toàn, thế nhưng đầu ra cho những loại rau sạch, rau an toàn tại các vùng chuyên canh rau của tỉnh Quảng Ngãi lại luôn gặp nhiều khó khăn.

5
 • Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Thiếu liên kết, rau an toàn khó tìm đầu ra

  Tin nóng 08/04/2018 06:00

  Tốn nhiều công chăm sóc, tuân thủ đầy đủ các qui trình sản xuất rau sạch, rau an toàn, thế nhưng đầu ra cho những loại rau sạch, rau an toàn tại các vùng chuyên canh rau của tỉnh Quảng Ngãi lại luôn gặp nhiều khó khăn.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào