Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn lao động phục vụ SXKD năm 2022

Bạn có biết 27/12/2021 10:00

Triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo cả về số lượng và chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu SXKD của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2022.

MINH NGHĨA – NGUYÊN BẢO – MAI HUYỀN – TRINH TRÀ

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn lao động phục vụ SXKD năm 2022

  Bạn có biết 27/12/2021 10:00

  Triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo cả về số lượng và chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu SXKD của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2022.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào