Cần có cuộc vận động loại bỏ cây lá ngón ra khỏi vườn nhà

Thời gian qua, ở vùng núi cao tỉnh Quảng Ngãi đã liên tục xảy ra các vụ tự tử bằng lá ngón, làm cho nhiều người cảm thấy đau lòng, gây nên cảnh sinh li tử biệt với rất nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Vận động, tuyên truyền sự nguy hiểm cực kỳ của lá ngón là điều mà các cấp chính quyền đã làm và làm rất nhiều lần nhưng nạn quyên sinh bằng lá ngón vẫn không giảm. Nên chăng, đã đến lúc, ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số này cần có một cuộc vận động loại bỏ cây lá ngón cực độc ra khỏi vườn nhà hoặc những vạt rừng gần khu dân cư.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi