Tết đặc biệt ở làng mới Khe Chữ

Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, ngôi làng mới của 144 hộ dân ở Khe Chữ huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn còn ngập trong bùn đất. Những người dân Ca Dong nơi đây đang đón một cái tết chưa từng có trong cảnh nhà tạm, làng tạm, nhu yếu phẩm sử dụng hàng ngày đều từ nguồn cứu trợ


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi