Phòng vé bán đứng khách hàng: Theo dấu tin nhắn

Những mẩu tin nhắn liên tục “dội bom” vào điện thoại hành khách khởi hành từ TP.HCM – Hà Nội.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi