Bức tử cây xanh đô thị là tự hại chính mình

Những tai nạn từ cây xanh luôn gây hậu quả nghiêm trọng và cây xanh vốn là vật vô tri vô giác nhưng điều này không đồng nghĩa với việc con người có thể thoải mái đổ lỗi cho nó. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng thắn nhìn lại vấn đề, hàng loạt cây xanh đô thị bật gốc trong thời gian qua có liên quan đến công tác quản lý cũng như ý thức của người dân khi đối xử tệ với nó hay không


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi