Nhiều trường không kịp khai giảng năm học mới

Năm học mới đã đến nhưng tại tỉnh Quảng Nam, nhiều trường không kịp khai giảng hoặc khai giảng trong điều kiện vừa giảng dạy, vừa xây dựng. Nguyên nhân do chủ đầu tư là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thiếu kiểm tra, đôn đốc và nhà thầu không đủ năng lực thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi