Xây dựng nông thôn mới, sau đạt chuẩn đừng là sự thờ ơ

Phong trào xây dựng nông thôn là một chủ trương nhiều ý nghĩa nhằm làm thay đổi diện mạo và chất lượng cuộc sống của người dân ở nhiều vùng nông thôn trong cả nước. Để được công nhận xã, huyện nông thôn mới, mỗi địa phương phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt được những tiêu chí theo qui định. Thế nhưng có một thực tế hết sức nhức nhối là có nhiều địa phương sau khi đạt chuẩn công nhận nông thôn mới đã không giữ được những hình ảnh, những tiêu chí đã từng cố gắng rất nhiều mới đạt được.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi