Nhiều cửa hàng vô tư kê khống hóa đơn

Nhiều cửa hàng kinh doanh các thiết bị xây dựng tại TP.HCM đã chấp nhận kê khống hóa đơn giá trị gia tăng cho khách, việc làm này giúp cả khách hàng lẫn cửa hàng đều có lợi. Khách hàng thì được công ty, tổ chức, trả tiền với số tiền vượt mức, cửa hàng thì ăn phần trăm số tiền kê khống và bán hàng chạy hơn. Tuy nhiên những việc làm này đều vi phạm pháp luật và nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi