Chứng chỉ tiếng Anh chuẩn châu Âu: thi là đậu?

Khá nhiều website thông báo tuyển sinh ôn tập và tổ chức thi lấy chứng chỉ từ bậc A1 đến C với lời quảng cáo “đảm bảo đậu 99%”. Khắp các con ngõ nhỏ trong khu tập thể Đại học ngoại ngữ cũng dễ dàng tìm được các trung tâm ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi