Làm gì khi được công an mời làm việc?

Theo luật sư Hà Hải, hiện nay công an sử dụng giấy mời rất thường xuyên thay cho giấy triệu tập, trong khi luật quy định chỉ giấy triệu tập mới có giá trị về pháp lí. Theo đó, hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định người dân khi nhận được giấy mời của công an là bắt buộc phải đến theo yêu cầu. Giấy mời không tạo ra nghĩa vụ buộc công dân phải đến.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi