Ngang nhiên “cát cứ”, “bảo kê” buôn bán hàng rong tại khu vực cấm

Muốn bán phải có “máu mặt”; muốn ngồi yên phải đóng tiền “bảo kê”; chỉ cần đóng tiền sang nhượng thì sẽ có chỗ ngồi – đó là thực trạng đang diễn ra tại khu vực dưới cầu Xóm Bóng, gần khu di tích Tháp Bà Ponagar, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mà phóng viên đã ghi nhận được.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi