Thái Bình xin lấn 320 hécta biển làm công nghiệp

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã trình Bộ Tài nguyên- Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án lấn 320 hécta biển lấy mặt bằng làm công nghiệp, trong đó chấp nhận phá bỏ vĩnh viễn 170ha đầm nuôi thuỷ sản và 150 hécta rừng ngập mặn có chức năng phòng hộ đê


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi