Người dân hài lòng với các giải pháp Chính phủ điện tử

Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã xác định CNTT đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế nước ta, là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển Kinh tế - Xã hội. Trong đó, lấy người dân làm trọng tâm là mục tiêu trong việc ứng dụng CNTT nhằm tăng mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của Chính phủ. Ứng dụng CNTT đã và đang trở thành xu thế tất yếu hiện nay. Sau đây là những ghi nhận tại Q.12, TP.HCM về mức độ hài lòng của người dân khi chính quyền địa phương áp dụng các giải pháp Chính phủ điện tử.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi