Máy suốt hạt mè từ sáng chế đến tạo dựng thương hiệu

Năm 2010, một cơ sở cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã sáng chế ra chiếc máy suốt mè khá hiệu quả, thế nhưng đến nay cha đẻ của chiếc máy suốt này vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tạo dựng thương hiệu cho đứa con tinh thần của mình


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi