Người dân lo lắng các ổ bom bi trên núi Khỉ

Bom nằm lẫn trong lá cây mục ven đường, trên mỏm đá và được chất thành đống quanh trại khai thác đá của người dân.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi