Thanh niên lên núi xóa nghèo

Hơn một năm qua, Tỉnh đoàn Quảng Ninh cùng với các tổ chức chính trị đoàn thể đã nhận trách nhiệm từ cấp ủy giao, cùng xắn tay áo với bà con 22 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đẩy lùi cái nghèo.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi