Chú voi Gold ở Bản Đôn

Hình ảnh của một chú voi con ngoài đời thực mà câu chuyện từ việc cứu sống khi chú voi mới lọt lòng, đến việc nuôi dưỡng chú lớn khôn quả thật là một điều thú vị.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi