Phim tài liệu 01/03/2016

Đồng chí Phạm Văn Đồng với quê hương Quảng Ngãi

Quảng Ngãi được xem là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi với những chiến thắng vang dội trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nơi sản sinh ra nhiều người con ưu tú của cách mạng Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Phạm Văn Đồng


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi