Phim tài liệu 22/06/2014

Biển của người Việt phần 4

Biển của người Việt phần 4


Bình Luận (1)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
  • hũ gạo 10:46 21-09-2014

    thật bất ngờ khi trung quốc sử sự ở biển đông, bao hình tượng tốt đẹp bị ngả nghiêng ,mờ nhạt và biến dạng. ta đã cho người kiểm tra vị trí giàn khoan 981 chưa?,sợ hiện nay có một ống dầu ngày đêm đang chảy ?