Phát lộ con đường thiên lý Bắc - Nam tại Hải Vân Quan

Bạn có biết 16/10/2018 15:29

Hải Vân Quan là một di tích lịch sử cấp quốc gia. Kết quả khai quật ở đây đã tìm thấy nhiều kiến trúc và dấu tích lịch sử rất có giá trị.

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Phát lộ con đường thiên lý Bắc - Nam tại Hải Vân Quan

  Bạn có biết 16/10/2018 15:29

  Hải Vân Quan là một di tích lịch sử cấp quốc gia. Kết quả khai quật ở đây đã tìm thấy nhiều kiến trúc và dấu tích lịch sử rất có giá trị.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào