Xâm hại tình dục trẻ em là tội ác cần trừng trị nghiêm khắc

Xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề không mới nhưng vẫn là vấn đề nóng, mang tính thời sự, được sự quan tâm của xã hội. Dù đã có nhiều biện pháp phòng tránh từ các bậc phụ huynh, sự chung tay của các cấp ban ngành nhưng xâm hại tình dục trẻ em vẫn còn tồn tại.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi