Cẩn trọng với thịt gia súc bị lở mồm long móng

Đây là 12 con lợn, có tổng trọng lượng 1.675 kg đang chuẩn bị được lò mổ gia súc tập trung của ông Lê Đình Nam xẻ thịt, cung cấp ra thị trường


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi