Nhức nhối xu hướng bạo lực trong giới trẻ

Xu hướng bạo lực trong giới trẻ từ những cuộc hỗn chiến, những vụ thanh toán lẫn nhau mà đôi khi chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ để rồi dẫn đến những hậu quả khôn lường. Dù không phải là đa số nhưng văn hóa ứng xử của một bộ phận giới trẻ hiện nay thật sự làm cho nhiều người quan ngại


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi