Cảnh giác với chiêu dàn cảnh lừa móc túi trên đường

Chiêu thức dàn cảnh móc túi trên đường đã xuất hiện từ vài năm nay tại TP.HCM. Thủ đoạn của các nhóm đối tượng móc túi này là chuẩn bị một kịch bản như đụng xe, cự cãi, va chạm, hay vờ cảnh báo người đi đường để tập trung sự chú ý của nạn nhân, tạo sơ hở cho đồng bọn móc túi hoặc trộm đồ.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi