Cạm bẫy từ mua nhà đất không giấy

Là hình thức màu mỡ cho những người môi giới bất động sản hoạt động ở một đô thị "tấc đất, tấc vàng" như TP.HCM . Ở đây, giấy trắng mực đen là chưa đủ nếu không muốn sập bẫy, trắng tay.


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi