Những cây cầu xộc xệch

Cầu Bình Lợi, Rạch Dơi, Phước Kiển... tại TP.HCM xuống cấp do thiếu di tu bảo dưỡng. Tàu bè muốn qua lại phải chờ con nước do tĩnh không thông thuyền ở những cây cầu này thấp


Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi