Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập Vật lý 12 'Lượng tử ánh sáng'

Học đường 16/04/2020 19:00

TTO - Thuyết lượng tử ánh sáng được dùng để giải thích định luật giới hạn quang điện.Lượng năng lượng mà mỗi lần nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định

Tuổi Trẻ Online

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập Vật lý 12 'Lượng tử ánh sáng'

  Học đường 16/04/2020 19:00

  TTO - Thuyết lượng tử ánh sáng được dùng để giải thích định luật giới hạn quang điện.Lượng năng lượng mà mỗi lần nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào