Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập Lịch Sử 12 với 'Phong trào dân chủ 1936 - 1945'

Học đường 18/04/2020 18:45

TTO - Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỷ XX, trước những chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước, Đảng Cộng sản Đông Dương thay đổi chủ trương, hình thức đấu tranh với mục tiêu đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

Tuổi Trẻ Online

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập Lịch Sử 12 với 'Phong trào dân chủ 1936 - 1945'

  Học đường 18/04/2020 18:45

  TTO - Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỷ XX, trước những chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước, Đảng Cộng sản Đông Dương thay đổi chủ trương, hình thức đấu tranh với mục tiêu đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào