Ôn tập Online lớp 12 | Nắm chắc kiến thức Vật Lý về 'Giao Thoa Ánh Sáng'

Bạn có biết 30/03/2020 19:00

TTO - Giao thoa là một đặc trưng vật lý của sóng, quá trình vật lý nào gây ra được hiện tượng giao thoa là quá trình sóng. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một chứng minh ánh sáng có tính chất sóng.

Tuổi Trẻ Online

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Ôn tập Online lớp 12 | Nắm chắc kiến thức Vật Lý về 'Giao Thoa Ánh Sáng'

  Bạn có biết 30/03/2020 19:00

  TTO - Giao thoa là một đặc trưng vật lý của sóng, quá trình vật lý nào gây ra được hiện tượng giao thoa là quá trình sóng. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một chứng minh ánh sáng có tính chất sóng.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào