Ôn tập Online lớp 12 | Lịch sử Việt Nam với 'Phong trào dân tộc - dân chủ từ 1919 -1930'

Bạn có biết 01/04/2020 19:00

TTO - Những thay đổi của tình hình thế giới và tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã tạo ra những chuyển biến mới về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam như thế nào.

Tuổi Trẻ Online

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Ôn tập Online lớp 12 | Lịch sử Việt Nam với 'Phong trào dân tộc - dân chủ từ 1919 -1930'

  Bạn có biết 01/04/2020 19:00

  TTO - Những thay đổi của tình hình thế giới và tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã tạo ra những chuyển biến mới về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam như thế nào.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào