Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm sao để biết 'Công dân với quyền tự do cơ bản'

Học đường 03/04/2020 19:00

TTO - Ngày nay, trên đất nước chúng ta, mỗi công dân đều có những quyền tự do nhất định, được ghi nhận trong hiến pháp. Đó là các quyền tự do cơ bản của công dân. Các quyền tự do này được đặt ở vị trí đầu tiên, quan trọng nhất, không thể tách rời đối

Tuổi Trẻ Online

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm sao để biết 'Công dân với quyền tự do cơ bản'

  Học đường 03/04/2020 19:00

  TTO - Ngày nay, trên đất nước chúng ta, mỗi công dân đều có những quyền tự do nhất định, được ghi nhận trong hiến pháp. Đó là các quyền tự do cơ bản của công dân. Các quyền tự do này được đặt ở vị trí đầu tiên, quan trọng nhất, không thể tách rời đối

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào