Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm sao biết được 'Công Dân và các quyền dân chủ' là gì

Học đường 19/04/2020 18:45

TTO - Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ và nhân dân làm chủ nhà nước bằng các hình thức khác nhau.

Tuổi Trẻ Online

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả
  Xem thêm bình luận

  Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm sao biết được 'Công Dân và các quyền dân chủ' là gì

  Học đường 19/04/2020 18:45

  TTO - Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ và nhân dân làm chủ nhà nước bằng các hình thức khác nhau.

  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận

  Hiện chưa có bình luận nào